Zapraszamy do kontaktu   666 011 915  666 011 918   office@pmtechnik.eu

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki.

9 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbył się 16-18 października 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

 

„Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.”

EKMŚP to nie tylko ciekawe panele dyskusyjne, warsztaty ale również Targi Biznes Expo, które stanowią wyjątkową przestrzeń wystawienniczą połączoną ze strefą prezentacji, networkingu, porad eksperckich oraz spotkań B2B.

W jednym miejscu spotykają się eksperci z całego Świata. Udział w tego rodzaju spotkaniach daje możliwość wymiany doświadczeń oraz zdobycia nowych wiadomości.

W trakcie paneli mogliśmy wziąć udział w dyskusji z ekspertami oraz przedstawicielami sektora MŚP. Przekrój branż był ogromny, jednak pytania, problemy niezależnie od branży były podobne a czasem nawet identyczne.

Wzięliśmy udział w następujących spotkaniach:

1.Zwiększenie konkurencyjności polskich firm MŚP na rynkach lokalnych i międzynarodowych w cyfrowych czasach. Increasing competitiveness of Polish SME on local and international markets during digitalization.

Odpowiedź na pytanie: Jak zwiększyć konkurencyjność swojej firmy?

Musimy być otwarci na to co dzieje się wokół i szybko adaptować się do zmieniającego się otoczenia. Dobrze dobrać narzędzia potrzebne do realizacji naszych celów. Ważna jest aktywność w Internecie i social mediach.

2. Management 3.0 – w dążeniu do bycia doskonałym przywódcą – warsztat i dyskusja z praktykami. Management 3.0 – in the pursuit of being a perfect leader –
a workshop and a discussion with practitioners.

„Żyjemy w czasach, kiedy trudno zarządzać w sposób klasyczny i hierarchiczny. Musimy przejść ewolucję w sposobie zarządzania.” Sabina Ratajczak, Prorektor ds. rozwoju Akademii WSB

Management 3.0 polega na ulepszeniu swojego podejścia do zarządzania. Jeżeli dostrzeżemy, że w naszej firmie brakuje zaangażowania pracowników i współpracy zespołowej, zamiast narzekać szukamy rozwiązania i angażujemy się w rozwiązanie problemu.

W Management 3.0 chodzi o współpracę, która ma na celu znalezienie najlepszego sposobu do osiągnięcia celów biznesowych jakie ma nasza firma, dzięki zadowoleniu pracowników, które w tym podejściu jest priorytetem.

3.Wsparcie dla umiędzynarodowienia działalności polskich firm. Support in internationalization of activities of Polish companies.

Panel ten poświęcony był przedsiębiorcom poszukujących nowych, zagranicznych rynków dla rozwoju swojego biznesu.

Internacjonalizacja, czyli umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki zwłaszcza w sektorze MŚP. W związku z tym jest to jeden z aspektów, na które dofinansowanie przewidują programy z perspektywy finansowej, przewidzianej na lata 2014-2020.

W ramach takiego dofinansowania otrzymujemy pomoc ekspertów, która dotyczy m.in.:

-analizy przedsiębiorstwa w zakresie umiędzynarodowienia;

-usług doradczych, które obejmują m.in.: projektowanie kampanii marketingowej, wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów;

-organizacja udziału w krajowych jak i zagranicznych targach i wstawach.

Czy warto, po tym spotkaniu mogę powiedzieć, że tak. Warto skorzystać z takiego wsparcia i sprawdzić czy nasz biznes ma szansę na zagranicznym rynku.

4.Innowacje nie tylko dla największych – jak wdrożyć i pozyskać finansowanie? Innovations not only for the largest ones – how to implement and acquire funding?

Podsumowanie spotkania: Aby polska gospodarka się rozwijała musi być gospodarką konkurencyjną. Aby tak było polski przedsiębiorca musi być efektywny. Najlepszym sposobem zwiększenia efektywności jest wprowadzania innowacyjności. W tym panelu również pojawił się temat internacjonalizacji jako klucz do sukcesu.

5.Pozyskiwanie środków na rozwój działalności. Acquiring funds for business development.

Jak pozyskać środki na rozwój działalności i z jakiej formy wsparcia skorzystać? – to był główny temat dyskusji na tym panelu. Eksperci wypowiadali się na temat kredytu, leasingu, faktoringu oraz dotacji z funduszy unijnych lub zwolnienia z podatku.

Opcji oraz możliwości na rozwój jest wiele, nie zależnie od naszego wyboru możemy liczyć na pomoc ekspertów, którzy mają ogromną wiedzę i doświadczenie.

To zaledwie klika spotkań, które wybraliśmy a było ich naprawdę bardzo dużo. Niestety we wszystkich nie udało się wziąć udziału. Te w których uczestniczyliśmy dały nam dużą dawkę wiedzy, ciekawego i nowego spojrzenia na sektor MŚP do którego należy nasza firma.